Nakon što ste izvršili registraciju i popunili sve tražene podatke, u tabu Kreiraj svoj CV, automatski se Vaš CV kreira u određenoj formi na osnovu podataka koje ste uneli.
Klikom na tab Kreiraj svoj CV videćete sve svoje podatke koje ste uneli prikazane po segmentima (Osnovni podaci, Kontakt i informacije, Obrazovanje i jezici...)
Sa desne strane stoji opcija Šablon biografije, kao i polje u kome je potrebno popuniti naziv dokumenta, odnosno biografije koju kreirate, klikom na dugme Kreraj Biografiju - CV, pojavljuje se kreirana biografija sa kojom možete aplicirati za posao koji želite.