Adresa

    Vuka Karadžića 8, 24000 Subotica, Srbija

   www.colossus.co.rs


  Ostalo

PIB: 100839911