Adresa

    Jovana Subotica 21, 21000 Novi Sad, Srbija

   www.distengserv.com/


  Ostalo

PIB: 110889843

PDV: 110889843

MB: 21398578